Arbetslöshetssituationen maj 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i maj 1,9 procent. Jämfört med maj 2004 har arbetslöshetsgraden stigit 0,2 procentenheter. Arbetslösheten för män var i maj 2,2 procent och den har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med maj 2004. För kvinnor var arbetslösheten i maj 1,6 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med maj 2004.

Hela meddelandet kan du läsa här.