Arbetslöshetssituationen maj 2006

Arbetslösheten totalt sett oförändrad, men lägre i skärgården
Den öppna arbetslöshetsgraden var i maj 1,8 procent. Jämfört med maj 2005 hade arbetslöshetsgraden sjunkit med 0,1 procentenheter.  Arbetslösheten för män var i maj 1,9 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än i maj 2005.  För kvinnor var arbetslösheten i maj 1,8 procent, och den är 0,1 procentenheter högre än i maj 2005. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i maj 2,1 procent, 0,1 procentenheter lägre än i maj 2005. För män var den totala arbetslösheten 2,3 procent och för kvinnor 2,0 procent. Det totala antalet arbetslösa var 286 personer, vilket är  15 personer färre än i maj 2005. Av de arbetslösa var 41 personer placerade genom åtgärder, vilket är två personer fler än i maj 2005. Antalet lediga platser var i maj 268 stycken, vilket är en ökning från maj 2005 med 10 platser, och 19 platser färre än i april 2006.  Antalet arbetslösa personer yngre än 25 år var i maj 43 personer (3,4 %), vilket är 6 personer fler än i maj 2005. P g a minskad ungdomsarbetskraft steg arbetslöshetsgraden dock med 0,7 procentenheter.  Antalet arbetslösa äldre än 54 år var i maj 41 personer (1,7 %), en minskning med 8 personer jämfört med maj 2005. Antalet långtidsarbetslösa var i maj 49 personer (0,4 %). Jämfört med maj 2005 är detta en minskning med 26 personer, eller med 0,2 procentenheter.  Den säsongrensade öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,5 procent i maj .

Hela meddelandet kan du läsa nedan: