Arbetslöshetssituationen maj 2007

Antalet lediga platser fortsätter stiga och tillsättningstiden ökar
I maj uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,6 procent, 0,2 procentenheter lägre än i maj ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 60 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,1 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska männen än kvinnorna. Även arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 0,2 procentenheter lägre  (3,2 procent) än i maj ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (1,8 procent) var 0,1 procentenheter högre i maj i år jämfört med maj ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 11 personer till 60 jämfört med maj ifjol, vilket ger en arbetslöshetsgrad på 0,4 procent för denna kategori. Antalet lediga platser var i april 309 stycken, och det är 41 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var  141,7 procent i maj i år, vilket var 32,4 procentenheter högre än i maj ifjol. Antalet lediga platser översteg antalet arbetslösa i nästan samtliga yrkeskategorier. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 102 procent. Två relativt nya tabeller visar arbetssökande efter utbildningsnivå och tillsatta platser efter tillsättningstid. Majoriteten, dvs  över 80 procent av de arbetssökande har utbildning på mellannivå eller lägre i maj. Under maj i år ökade den genomsnittliga tillsättningstiden av de lediganslagna platserna: ca 47 procent tillsattes inom tre veckor jämfört med 61 procent under maj ifjol. Med andra ord verkar bristen på arbetskraft vara tilltagande på Åland.

Hela meddelandet kan du läsa här.