Arbetslöshetssituationen maj 2010

Arbetslöshetsgraden under tre procent igen

I maj uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, 0,7 procentenheter högre än i maj ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 67 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,4 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska männen (3,6 procent) än för kvinnorna (3,2 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,0 procent) var 1,5 procentenheter högre än i maj ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,8 procent) var 0,8 procentenheter högre i maj i år jämfört med maj ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 47 personer till 113 jämfört med maj ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden fortsätter att minska i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn fortsättningsvis var högre än för ett år sedan, i maj var den 3,6 procent medan den i maj ifjol var 2,8 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i maj 2,5 procent (1,8 procent i maj ifjol) medan den i skärgården minskade till 2,1 procent (2,2 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i maj högst i Eckerö med 4,0 procent och lägst i Lumparland med 0,5 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i maj 144 stycken, och det är 37 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är dessutom en del sommarvikariat, 36 st (per den 31.5). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 35,3 procent i maj i år, vilket var 22,9 procentenheter lägre än i maj ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,5 respektive 4,0 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 30,1 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 837 st i slutet av maj vilket är hela 138 personer mer än ett år tidigare. Under maj månad tillsattes 236 st lediga platser, vilket är 16 platser mindre än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 52 procent inom tre veckor jämfört med ca 47 procent under maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (67 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 16 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 juni 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden