Arbetslöshetssituationen maj 2011

Arbetslöshetsgraden fortsättningsvis 2,5 procent

I maj sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,5 procent, jämfört med maj ifjol då den var 2,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 59 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,9 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska männen (3,1 procent) än för kvinnorna (2,7 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,6 procent) var 1,3 procentenheter lägre än i maj ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,7 procentenheter lägre i maj i år jämfört med maj ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (96 st) minskade med 17 personer jämfört med maj ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden stiger i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i maj till 3,2 procent, i maj ifjol var den 3,6 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i maj till 2,0 procent (2,5 procent i maj ifjol) medan den i skärgården steg till 2,2 procent (2,1 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i maj högst i Kökar med 4,3 procent, medan Sottunga inte hade några arbetslösa.

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i maj 276 stycken, och det är hela 132 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en del sommarvikariat, 107 st (i maj ifjol 36 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 78,2 procent i maj i år, vilket var 42,9 procentenheter högre än i maj ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,9 respektive 3,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 66,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 810 st i slutet av maj vilket är 27 personer färre än ett år tidigare. Under maj månad tillsattes 291 st lediga platser, vilket är hela 55 platser fler än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 63 procent inom tre veckor jämfört med ca 52 procent under maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (73 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 4 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 1 juni 2011

Kommande publicering preliminärt 4 juli 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden