Arbetslöshetssituationen maj 2012

Arbetslöshetsgraden 2,7 procent i maj

I maj ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 2,7 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med maj ifjol då den var 2,5 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 55 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,0 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska männen (3,2 procent) än för kvinnorna (2,8 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,2 procent) var 0,6 procentenheter högre än i maj ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,1 procent) var 0,1 procentenheter lägre i maj i år jämfört med maj ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (100 st) var 4 personer fler jämfört med maj ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden minskar i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i maj till 3,3 procent, i maj ifjol var den 3,2 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i maj till 2,2 procent (2,0 procent i maj ifjol) och i skärgården minskade den till 2,1 procent (2,2 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i maj fortsättningsvis högst i Eckerö med 4,2 procent och medan det i Lumparland inte fanns några arbetslösa personer.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012
Linjediagram som visar det regionala arbetslöshetstalet

Antalet lediga platser minskar

Antalet lediga platser var i maj 196 stycken, och det är hela 80 platser mindre jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 52 st (i maj ifjol 107 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 52,3 procent i maj i år, vilket var hela 25,9 procentenheter lägre än i maj ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i maj till 3,0 procent och den totala arbetslösheten till 3,3 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 40,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 807 st i slutet av maj vilket är 3 personer mindre än ett år tidigare. Under maj månad tillsattes 255 st lediga platser, vilket är 36 platser färre än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 44 procent inom tre veckor, jämfört med ca 65 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 114 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 10 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 1 juni 2012

Kommande publicering preliminärt 2 juli 2012

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden