Arbetslöshetssituationen maj 2013

Arbetslöshetsgraden 2,9 procent i maj

I maj ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, en ökning med ca 0,2 procentenheter jämfört med maj ifjol då den var 2,7 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 48 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och var för de åländska männen 3,7 procent och för de åländska kvinnorna 2,8 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 5,3 procent, i maj ifjol var den 5,2 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,1 procent) var 0,1 procentenheter högre än i maj ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (122 st) var 22 personer fler jämfört med maj ifjol, och utgör 0,9 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i maj till 3,8 procent, i maj ifjol var den 3,3 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i maj till 2,3 procent (2,2 procent i maj ifjol) medan den i skärgården var oförändrad (2,1 procent). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i maj högst i Mariehamn, med 3,8 procent, medan den var lägst i Sottunga där det inte fanns några arbetslösa personer i maj.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet arbetssökande ökar

Antalet lediga platser var i maj 200 stycken (inklusive 44 sommararbetsplatser samt 2 platser utanför Åland), och det är 4 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. I maj ifjol var sommararbetsplatserna 52 st (samt 7 lediga platser utanför Åland). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 49,1 procent i maj i år, vilket är 3,1 procentenheter mindre än maj ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i maj till 3,4 procent och den totala arbetslösheten till 3,7 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 43,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 884 st i slutet av maj vilket är 77 personer fler än ett år tidigare. Under maj månad tillsattes 243 st lediga platser, vilket är 12 platser mindre än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 52,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 44,3 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 65 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 1 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax) eller

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 juni 2013

Kommande publicering preliminärt 2 juli 2013