Arbetslöshetssituationen maj 2014

Arbetslöshetsgraden 3,7 procent i maj

I maj var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,7 procent, i maj ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 2,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 41 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,0 procent, och var för de åländska männen 4,5 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,0 procent, i maj ifjol var den 5,3 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,0 procent, i maj ifjol var andelen 2,1 procent. Antalet långtidsarbetslösa (158 st) ökade jämfört med maj ifjol (122 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (0,9 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Kumlinge

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i maj till 5,1 procent, i maj ifjol var den 3,8 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i maj 2,7 procent (2,3 procent i maj ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,0 procent (2,1 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i maj högst i Kumlinge, med 5,1 procent, medan det i Sottunga inte fanns några arbetslösa i maj.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökade något

Antalet lediga platser var i maj 209 stycken (inklusive 52 sommarjobb och 40 platser utanför Åland), och det är 9 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 39,4 procent i maj i år, vilket är 9,7 procentenheter mindre än maj ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i maj till 4,3 procent och den totala arbetslösheten till 4,5 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 34,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 998 st i slutet av maj vilket är hela 114 personer fler än ett år tidigare. Under maj månad tillsattes 256 st lediga platser, vilket är 13 platser fler än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 41,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 52,7 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 100 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 9 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 juni 2014 

Kommande publicering preliminärt 2 juli 2014

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden