Arbetslöshetssituationen maj 2015

Arbetslöshetsgraden 3,4 procent i maj

I maj var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,4 procent, i maj ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,7 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 41 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,7 procent, och var för de åländska männen 4,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,4 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 3,3 procent, i maj ifjol var den 6,0 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,3 procent, i maj ifjol var andelen 3,0 procent. Antalet långtidsarbetslösa (157 st) var nästan oförändrad jämfört med maj ifjol (158 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (samma som i maj ifjol). 

Arbetslöshetsgraden sjönk både i Mariehamn och i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i maj till 4,3 procent, i maj ifjol var den 5,1 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i maj 2,9 procent (2,7 procent i maj ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,2 procent (3,0 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i maj högst i Kökar (med 4,8 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Flest nyanställningar inom service- och försäljningspersonal

Antalet lediga platser var i maj 212 stycken (inklusive 44 sommarjobb och en plats utanför Åland), och det är tre platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 43,0 procent i maj i år, vilket är 3,6 procentenheter högre än maj ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i maj till 3,9 procent och den totala arbetslösheten till 4,2 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 37,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 979 st i slutet av maj vilket är 19 personer färre än ett år tidigare. Under maj månad tillsattes 248 st lediga platser, vilket är åtta platser mindre än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 43,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 41,8 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 105 st).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 juni 2015

Kommande publicering preliminärt 2 juli 2015