Arbetslöshetssituationen mars 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i mars 2,6 %. Jämfört med mars 2004 har arbetslöshetsgraden stigit med 0,6 procentenheter. Arbetslösheten för män var i mars 3,1 % och den har ökat med 0,9 procentenheter jämfört med mars 2004. För kvinnor var arbetslösheten i mars 2,1 % vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med mars 2004. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i mars 2,9 %. För män var den totala arbetslösheten 3,5 % och för kvinnor 2,3 %.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.