Arbetslöshetssituationen mars 2006

Den öppna arbetslöshetsgraden var i mars 2,2 procent. Jämfört med mars 2005 har arbetslöshetsgraden sjunkit 0,4 procentenheter. Arbetslösheten för män var i mars 2,6 procent, vilket är 0,5 procentenheter lägre än i mars 2005. För kvinnor var arbetslösheten i mars 1,8 procent, och den är 0,3 procentenheter lägre än i mars 2005. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i mars 2,5 procent, en minskning med 0,4 procentenheter från mars 2005. För män var den totala arbetslösheten 2,9 procent och för kvinnor 2,0 procent. Det totala antalet arbetslösa var 331 personer, vilket är 62 personer färre än i mars 2005. Av de arbetslösa var 36 personer placerade genom åtgärder, vilket är 4 personer färre än i mars 2005. Antalet lediga platser var i mars 366 stycken, vilket är en minskning från mars 2005 med 14 platser, och 117 platser färre än i februari 2006. Antalet arbetslösa personer yngre än 25 år var i mars 58 personer (4,6 %), vilket är samma antal personer som i mars 2005. P g a minskad ungdomsarbetskraft är arbetslöshetsgraden dock större. Antalet arbetslösa äldre än 54 år var i mars 50 personer (2,1 %), en minskning med 21 personer jämfört med mars 2005. Antalet långtidsarbetslösa var i mars 65 personer (0,5 %). Jämfört med mars 2005 är detta en minskning med 12 personer. Den säsongrensade öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,1 respektive 2,4 procent i mars.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden