Arbetslöshetssituationen mars 2007

 

Arbetslösheten lägreI mars uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,3 procent (vilket är 0,1 procentenheter högre än mars ifjol) och
den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 57 personer i sysselsättningsåtgärder) till 2,7 procent.
Arbetslöshetsgraden var högre för de åländska männen än kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år
(5,3 procent) och för de 55 år fyllda (2,8 procent) var högre i mars i år jämfört med mars ifjol. Antalet
långtidsarbetslösa ökade med 6 personer till 71 jämfört med mars ifjol, vilket ger en arbetslöshetsgrad på 0,5 procent
(oförändrad) för denna kategori. Antalet lediga platser var i mars 545 stycken, vilket är 179 platser fler än jämfört med
situationen ett år tidigare. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var 174,7 procent i mars i år, vilket
var 50,6 procentenheter högre än i mars ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten
uppgick till 2,3 respektive 2,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 95 procent. Trenden för
arbetslösheten har en längre tid varit så gott som oförändrad, medan andelen lediga platser ser ut att återigen börjat
stiga efter en period av en lägre nivå. Två nya tabeller visar arbetssökande efter utbildningsnivå och tillsatta platser
efter tillsättningstid. Majoriteten av de arbetslösa har utbildning på mellannivå eller lägre. Hälften av de tillsatta
platserna tillsattes inom tre veckor. En jämförelse med mars ifjol visar att antalet tillsatta platser minskat med 37
platser (från 398 till 361 platser). Flest tillsatta platser (72 stycken) fanns inom yrkeskategori service. Mars är den
månad i året då det vanligen tillsätts flest arbetsplatser.

Hela meddelandet kan läsas här.