Arbetslöshetssituationen mars 2009

Den öppna arbetslöshetsgraden var 2,4 procent i mars
I mars uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,4 procent, 0,4 procentenheter högre än i mars ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 40 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,7 procent, och den var 1,2 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (2,1 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var 0,3 procentenheter högre än i mars 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,1 procent) var 2,0 procentenheter högre än i mars ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,4 procent) var 0,5 procentenheter lägre i mars i år jämfört med mars ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 10 personer till 67 jämfört med mars ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden ökar på landsbygden
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden på landsbygden ökar, i mars var den 2,2 procent medan den i mars ifjol var 1,4 procent. I Mariehamn ökade arbetslöshetsgraden i mars till 2,9 procent (2,8 procent i mars ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,2 procent (2,3 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i mars högst i Kökar med 4,1 procent och lägst i Föglö med 0,4 procent.

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i mars 262 stycken, och det är hela 189 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 78,0 procent i mars i år, vilket var 83,1 procentenheter lägre än i mars ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,4 respektive 2,7 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 52,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 785 st i slutet av mars vilket är 16 personer fler än ett år tidigare. Under mars månad tillsattes 245 st lediga platser, vilket var 64 st färre än under mars ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 39 procent inom tre veckor jämfört med ca 60 procent under mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (120 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 7 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden