Arbetslöshetssituationen mars 2010

Arbetslöshetsgraden högre än för ett år sedan

I mars uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,3 procent, 0,8 procentenheter högre än i mars ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 66 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,7 procent, och den var 1,1 procentenheter högre för de åländska männen (4,3 procent) än för kvinnorna (3,2 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,5 procent) var 1,3 procentenheter högre än i mars ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var 0,5 procentenheter högre i mars i år jämfört med mars ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 45 personer till 112 jämfört med mars ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden hög i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn fortsättningsvis var högre än för ett år sedan, i mars var den 3,9 procent medan den i mars ifjol var 2,8 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i mars 2,8 procent (2,2 procent i mars ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,6 procent (2,2 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i mars högst i Geta med 5,1 procent och lägst i Föglö samt Jomala med 1,8 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i mars 230 stycken, och det är 32 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är dessutom en stor del sommarvikariat, 116 st (per den 31.3). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 50,8 procent i mars i år, vilket var 27,2 procentenheter lägre än i mars ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,2 respektive 3,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 33,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 907 st i slutet av mars vilket är 122 personer mer än ett år tidigare. Under mars månad tillsattes 193 st lediga platser, vilket 52 platser mindre än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 53 procent inom tre veckor jämfört med ca 39 procent under mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (62 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 6 april 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)