Arbetslöshetssituationen mars 2013

Arbetslöshetsgraden 3,7 procent i mars

I mars ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,7 procent, en ökning med ca 0,7 procentenheter jämfört med mars ifjol då den var 3,0 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 57 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,1 procent, och var för de åländska männen 5,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (9,3 procent) var 2,3 procentenheter högre än i mars ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,0 procent) var 0,5 procentenheter högre än i mars ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (134 st) var 26 personer fler jämfört med mars ifjol, och utgör 0,9 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden sjunker i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i mars till 4,7 procent, i mars ifjol var den 3,8 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i mars till 3,2 procent (2,4 procent i mars ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,1 procent (2,4 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i mars alltjämt högst i Eckerö, med 5,2 procent, medan den var lägst i Föglö där den uppgick till 0,7 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i mars 373 stycken (inklusive 208 sommararbetsplatser samt 13 platser utanför Åland), och det är 51 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. I februari var antalet lediga platser 509 stycken (inklusive 206 sommararbetsplatser och 105 platser utanför Åland). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 71,5 procent i mars i år, vilket är 5,0 procentenheter mindre än mars ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i mars till 3,6 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 48,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 001 st i slutet av mars vilket är hela 112 personer fler än ett år tidigare. Under mars månad tillsattes 381 st lediga platser, vilket är 131 platser mer än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 35,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 41,2 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 89 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 6 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax) eller
Kenth Häggblom (kenth.haggblom[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 5 april 2013

Kommande publicering preliminärt 2 maj 2013

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden