Arbetslöshetssituationen mars 2015

Arbetslöshetsgraden 3,9 procent i mars

I mars var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,9 procent, i mars ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 42 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,2 procent, och var för de åländska männen 5,1 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,3 procent, i mars ifjol var den 7,7 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,6 procent, i mars ifjol var andelen 3,3 procent. Antalet långtidsarbetslösa (178 st) ökade jämfört med mars ifjol (164 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,1 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk både i Mariehamn och i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i mars till 4,9 procent, i mars ifjol var den 5,3 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i mars 3,3 procent (3,2 procent i mars ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,5 procent (3,6 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i mars högst i Geta (med 6,0 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Flest tillsatta platser inom service- och försäljningspersonal

Antalet lediga platser var i mars 344 stycken (inklusive 150 sommarjobb och 39 platser utanför Åland), och det är två platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 60,9 procent i mars i år, vilket är 2,9 procentenheter högre än mars ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i mars till 3,9 procent och den totala arbetslösheten till 4,1 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 39,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 122 st i slutet av mars vilket är 71 personer fler än ett år tidigare. Under mars månad tillsattes 348 st lediga platser, vilket är elva platser fler än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 34,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 54,6 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 172 st).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 april 2015

Kommande publicering preliminärt 4 maj 2015

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden