Arbetslöshetssituationen november 2004

Den öppna arbetslöshetsgraden var i november 2,6 %. Jämfört med oktober är arbetslöshetsgraden oförändrad, men den är fortsättningsvis lägre än i januari och februari som hade de högsta arbetslöshetsgradsnoteringarna sedan januari 2002. Arbetslösheten för män var i november 3,0 % och har ökat både jämfört med oktober 2004 och november 2003. För kvinnor var arbetslösheten i november 2,2 % vilket är en knapp minskning jämfört med oktober i år och samma nivå som november 2003
Antalet arbetslösa äldre än 54 år var i november 74 personer (3,4 %), en ökning med 25 personer jämfört med november 2003.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.