Arbetslöshetssituationen november 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i november 2,4 procent. Jämfört med november 2004 har arbetslöshetsgraden sjunkit 0,2 procentenheter. Arbetslösheten för män var i november 2,7 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än i november 2004. För kvinnor var arbetslösheten i november 2,0 procent, och den har minskat med 0,2 procentenheter jämfört med november 2004.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden