Arbetslöshetssituationen november 2007

 

Tre av fyra öppna arbetsplatser tillsattes inom tre veckor i november I november uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,2 procent, 0,3 procentenheter lägre än i november ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 61 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,7 procent, och den var 0,5 procentenheter högre för de åländska männen (2,9 procent) än för kvinnorna (2,4 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 3,3 procentenheter lägre  (4,3 procent) än i november ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,8 procent) var 0,1 procentenheter högre i november i år jämfört med november ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 2 personer till 41 jämfört med november ifjol, och utgör 0,3 procent av arbetskraften. Antalet lediga platser var i november 161 stycken, och det är 63 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 54,2 procent i november i år, vilket var 25 procentenheter högre än i november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,4 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 115 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 686 st i slutet av november, vilket är  103 personer färre än ett år tidigare. Under november månad tillsattes 165 st lediga platser, vilket var 10 st färre än under november ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes 75 procent  inom tre veckor jämfört med 61 procent under november ifjol. Flest nyanställningar registrerades  i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete samt service  (36  resp. 36 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 17 st sjöarbetsplatser.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden