Arbetslöshetssituationen november 2008

Arbetslöshetsgraden lägre än för ett år sedan
I november uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent, 0,1 procentenheter lägre än november ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 44 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,4 procent, och den var 0,7 procentenheter högre för de åländska männen (2,8 procent) än för kvinnorna (2,1 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,7 procent) var 0,4 procentenheter högre än i november ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,6 procentenheter lägre i november i år jämfört med november ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 13 personer till 54 jämfört med november ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjunker
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjunker, i november var den 2,5 procent medan den i november ifjol var 2,8 procent. Jämfört med de övriga regionerna är den dock fortfarande hög. I november var arbetslöshetsgraden 1,9 procent på landsbygden och 1,7 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i november högst i Geta  med 4,3 procent och lägst i Sottunga där ingen var arbetslös i november.

Antalet lediga platser ökar
Antalet lediga platser var i november 176 stycken, och det är 15 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 61,5 procent i november i år, vilket var 7,3 procentenheter högre än i november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 122,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 647 st i slutet av november vilket är 39 personer färre än ett år tidigare. Under november månad tillsattes 134 st lediga platser, vilket var 31 st färre än under november ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 62 procent inom tre veckor jämfört med ca 75 procent under november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (31 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 26 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.