Arbetslöshetssituationen november 2010

Arbetslöshetsgraden fortsättningsvis 2,9 procent

I november uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, jämfört med november ifjol då den var 3,4 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 55 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,3 procent, och den var 0,1 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (3,2 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,3 procent) var 2,3 procentenheter lägre än i november ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,0 procent) var 0,1 procentenheter högre i november i år jämfört med november ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 11 personer till 86 jämfört med november ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i november till 3,6 procent medan den i november ifjol var 4,0 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i november 2,3 procent (3,0 procent i november ifjol) medan den i skärgården minskade till 2,7 procent (2,9 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i november fortsättningsvis högst i Eckerö med 4,9 procent, medan den var lägst i Lumparland med 1,1 procent.

Antalet lediga och tillsatta platser ökade

Antalet lediga platser var i november 104 stycken, och det är 36 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 26,0 procent i november i år, vilket var 11,4 procentenheter högre än i november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,8 respektive 3,2 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 51,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 866 st i slutet av november vilket är 56 personer färre än ett år tidigare. Under november månad tillsattes 118 st lediga platser, vilket är 36 platser fler än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 64 procent inom tre veckor jämfört med ca 74 procent under november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård, socialt arbete (34 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 december 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden