Arbetslöshetssituationen november 2011

Arbetslöshetsgraden 2,8 procent i november

I november sjönk den öppna arbetslöshetsgraden marginellt till 2,8 procent, jämfört med november ifjol då den var 2,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 49 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,5 procentenheter högre för de åländska männen (3,4 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,0 procent) var 0,3 procentenheter lägre än i november ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,3 procent) var 0,6 procentenheter lägre i november i år jämfört med november ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (64 st) minskade med 22 personer jämfört med november ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden sjunker i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i november till 3,3 procent, i november ifjol var den 3,6 procent. På landsbygden steg arbetslöshetsgraden i november till 2,5 procent (2,3 procent i november ifjol) medan den i skärgården steg till 2,9 procent (2,7 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i november högst i Eckerö med 4,7 procent och lägst i Lumparland där ingen person var arbetslös.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet)

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

 

 

Antalet tillsatta platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i november 151 stycken, och det är 47 platser mer jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 37,2 procent i november i år, vilket var 11,2 procentenheter högre än i november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,8 respektive 3,1 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 70,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 828 st i slutet av november vilket är 38 personer färre än ett år tidigare. Under november månad tillsattes 145 st lediga platser, vilket är 27 platser fler än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 63 procent inom tre veckor jämfört med ca 64 procent under november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (41 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 7 st sjöarbetsplatser.

Beskrivning av statistiken

Detta statistikmeddelande innehåller uppgifter om arbetslöshetssituationen på Åland den 1.12.2011. Statistikmeddelandet är framtaget i samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, som även bidrar med dataunderlag. Uppgifterna i meddelandet grundar sig på registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och skiljer sig därmed från den statistik som till exempel Statistikcentralen publicerar som har de urvalsbaserade Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som grund.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 december 2011

Kommande publicering preliminärt 2 januari 2012