Arbetslöshetssituationen november 2012

Arbetslöshetsgraden 3,4 procent i november

I november ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,4 procent, en ökning med ca 0,5 procentenheter jämfört med november ifjol då den var 2,8 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 55 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,8 procent, och var för de åländska männen 4,3 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,9 procent) var 0,9 procentenheter högre än i november ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,0 procent) var 0,6 procentenheter högre än i november ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (102 st) var 38 personer fler jämfört med november ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Brändö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i november till 4,0 procent, i november ifjol var den 3,3 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i november till 2,9 procent (2,5 procent i november ifjol) och i skärgården steg den med 0,3 procentenheter till 3,2 procent (2,9 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i november högst i Brändö, med 5,0 procent medan den var lägst i Lemland där den uppgick till 1,6 procent.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskar

Antalet lediga platser var i november 106 stycken, och det är hela 45 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 22,1 procent i november i år, vilket är 15,1 procentenheter mindre än november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i november till 3,3 procent och den totala arbetslösheten till 3,7 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 41,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 945 st i slutet av november vilket är hela 117 personer fler än ett år tidigare. Under november månad tillsattes 137 st lediga platser, vilket är 8 platser mindre än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 47 procent inom tre veckor, jämfört med ca 63 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (med 75 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 4 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 december 2012

Kommande publicering preliminärt 3 januari 2013