Arbetslöshetssituationen november 2013

Arbetslöshetsgraden fortsätter att öka

I november ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,8 procent, en ökning med ca 0,4 procentenheter jämfört med november ifjol då den var 3,4 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 52 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,1 procent, och var för de åländska männen 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,6 procent, i november ifjol var den 7,9 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 2,9 procent, jämfört med 3,0 procent i november ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (97 st) sjönk något jämfört med november ifjol (102 st), och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i november till 4,5 procent, i november ifjol var den 4,0 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i november till 3,3 procent (2,9 procent i november ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,8 procent (3,2 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i november högst i Geta, med 6,6 procent, medan den var lägst i Vårdö, med 1,6 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet tillsatta platser minskar kraftigt

Antalet lediga platser var i november 107 stycken (inklusive 1 sommarjobb och 4 platser utanför Åland), och det är 1 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var endast 20,1 procent i november i år, vilket är 2,0 procentenheter mindre än november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i november till 3,7 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 38,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 986 st i slutet av november vilket är 41 personer fler än ett år tidigare. Under november månad tillsattes 89 st lediga platser, vilket är hela 48 platser färre än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 61,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 47,4 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin administrativt, kontor (med 19 st). Av samtliga tillsatta tjänster var endast 2 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 december 2013

Kommande publicering preliminärt 7 januari 2014