Arbetslöshetssituationen november 2015

Arbetslöshetsgraden 3,8 procent i november

I november var den öppna arbetslöshetsgraden 3,8 procent, i november ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 34 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,1 procent, och var för de åländska männen 4,7 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 4,9 procent, i november ifjol var den 7,9 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,6 procent, i november ifjol var den 3,4 procent. Antalet långtidsarbetslösa (146 st) var 20 personer färre jämfört med november ifjol (166 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,2 procent i november ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i november till 4,3 procent, i november ifjol var den 5,0 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i november oförändrad jämfört med november ifjol (3,5 procent) medan den i skärgården ökade till 3,4 procent (3,2 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i november högst i Geta (med 6,0 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Antalet lediga platser ökade kraftigt

Antalet lediga platser var i november 190 stycken (inklusive 16 platser utanför Åland), och det är hela 101 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 34,2 procent i november i år, vilket är 19,1 procentenheter högre än november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i november till 3,8 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 65,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 089 st i slutet av november vilket är elva personer mer än ett år tidigare. Under november månad tillsattes 126 st lediga platser, vilket är 18 platser mindre än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 79,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 59,0 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 42 st).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. På vår hemsida finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

 

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 1 december 2015

Kommande publicering preliminärt 5 januari 2016