Arbetslöshetssituationen oktober 2004

Den öppna arbetslöshetsgraden var i oktober 2,6 %. Jämfört med september har arbetslöshetsgraden ökat med 0,2 procentenheter, men den är fortsättningsvis lägre än i januari och februari som hade de högsta arbetslöshetsgradsnoteringarna sedan januari 2002.
Antalet arbetslösa äldre än 54 år var i oktober 70 personer (3,2 %), en ökning med 23 personer jämfört med oktober 2003.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.