Arbetslöshetssituationen oktober 2004

Den öppna arbetslöshetsgraden var i oktober 2,6 %. Jämfört med september har arbetslöshetsgraden ökat med 0,2 procentenheter, men den är fortsättningsvis lägre än i januari och februari som hade de högsta arbetslöshetsgradsnoteringarna sedan januari 2002.
Antalet arbetslösa äldre än 54 år var i oktober 70 personer (3,2 %), en ökning med 23 personer jämfört med oktober 2003.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden