Arbetslöshetssituationen oktober 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i oktober 2,3 procent. Jämfört med oktober 2004 har arbetslöshetsgraden sjunkit 0,3 procentenheter. Arbetslösheten för män var i oktober 2,6 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än i oktober 2004. För kvinnor var arbetslösheten i oktober 2,0 procent, och den har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med oktober 2004.

Hela meddelandet kan du läsa här.