Arbetslöshetssituationen oktober 2006

Arbetslösheten bland ungdomar stiger
I oktober uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,5 procent och den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 48 personer i sysselsättningsåtgärder) till 2,8 procent. Arbetslöshetsgraden var något högre för de åländska männen  än  kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (8,7 procent) var klart högre i oktober i år jämfört med oktober ifjol, medan den för de 55 år fyllda (2,3 procent) var  0,3 procentenheter lägre. Antalet långtidsarbetslösa sjönk från 42 ifjol till 38 personer, vilket ger en oförändrad arbetslöshetsgrad på 0,3 procent för denna kategori. En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (3,2 procent) jämfört med i de övriga regionerna. Bland de åländska kommunerna var dock arbetslöshetsgraden i september högst i Brändö och i Eckerö (båda 3,4 procent).  Antalet lediga platser var i oktober 133 stycken, vilket är 26 stycken fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var circa 40 procent i oktober i år, vilket var 6 procentenheter högre än i oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,3 respektive 2,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 80,4 procent. Trenden för arbetslösheten har en längre tid varit så gott som oförändrad, medan andelen lediga platser ser ut att nyligen ha stabiliserat sig på en lägre nivå än tidigare. De säsongrensade värdena bör uppfattas som preliminära prognoser för årliga genomsnitten.    

Hela meddelandet kan du läsa här.