Arbetslöshetssituationen oktober 2007

Öppen och ungdomsarbetslöshet lägre än i fjol
I oktober uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,2 procent, 0,2 procentenheter lägre än i oktober ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 59 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,7 procent, och den var 0,5 procentenheter högre för de åländska männen (2,9 procent) än för kvinnorna (2,4 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 3,7 procentenheter lägre  (5,0 procent) än i oktober ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,5 procent) var 0,2 procentenheter högre i oktober i år jämfört med oktober ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 5 personer till 43 jämfört med oktober ifjol, och utgör 0,3 procent av arbetskraften. Antalet lediga platser var i oktober 156 stycken, och det är 23 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 51,7 procent i oktober i år, vilket var 11,4 procentenheter högre än i oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 113 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 670 st i slutet av oktober, vilket är  82 personer färre än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 161 st lediga platser, vilket var 25 st fler än under oktober ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes 65 procent  inom tre veckor jämfört med 71 procent under oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades  i yrkeskategorin hälsovård och soc. arbete samt administrativt och kontor  (35 st båda). Av samtliga tillsatta tjänster var 21 st sjöarbetsplatser.

Hela meddelandet kan du läsa här.