Arbetslöshetssituationen oktober 2008

 

Arbetslöshetsgraden sjunker igenI oktober uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent, 0,1 procentenheter lägre än oktober ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 40 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,4 procent, och den var 0,7 procentenheter högre för de åländska männen (2,8 procent) än för kvinnorna (2,1 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,9 procent) var 0,9 procentenheter högre än i oktober ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,3 procentenheter lägre i oktober i år jämfört med oktober ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 7 personer till 50 jämfört med oktober ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjunker
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjunker, i oktober var den 2,6 procent medan den i oktober ifjol var 2,8 procent. Jämfört med de övriga regionerna är den dock fortfarande hög. I oktober var arbetslöshetsgraden 1,9 procent på landsbygden och 1,3 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i oktober högst i Geta  med 3,8 procent och lägst i Föglö med 0,4 procent.

Antalet lediga platser ökar
Antalet lediga platser var i oktober 159 stycken, och det är 3 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 54,6 procent i oktober i år, vilket var 3,0 procentenheter högre än i oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 107,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 634 st i slutet av oktober vilket är 36 personer färre än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 147 st lediga platser, vilket var 14 st färre än under oktober ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 74 procent inom tre veckor jämfört med ca 65 procent under oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (30 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 16 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.