Arbetslöshetssituationen oktober 2009

Den öppna arbetslöshetsgraden var 3,3 procent i oktober

I oktober uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,3 procent, 1,1 procentenheter högre än i oktober ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,5 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska männen (3,7 procent) än för kvinnorna (3,3 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var även den 1,1 procentenheter högre än i oktober 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (8,9 procent) var 3,1 procentenheter högre än i oktober ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,8 procent) var 0,6 procentenheter högre än i oktober ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 21 personer till 71 jämfört med oktober ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslösheten ökar i alla regioner

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden ökar kraftigt i alla regionerna, på landsbygden var arbetslösheten i oktober 2,7 procent medan den i oktober ifjol var 1,9 procent. I Mariehamn ökade arbetslöshetsgraden i oktober till 3,9 procent (2,6 procent i oktober ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,0 procent (1,3 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i oktober högst i Sottunga med 4,9 procent och lägst i Föglö med 1,1 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i oktober 92 stycken, och det är hela 67 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 20,5 procent i oktober i år, vilket var 34,1 procentenheter lägre än i oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,0 respektive 3,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 41,2 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 880 st i slutet av oktober vilket är 246 personer fler än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 90st lediga platser, vilket var 57 st färre än under oktober ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 50 procent inom tre veckor jämfört med ca 74 procent under oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (27 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 6 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.