Arbetslöshetssituationen oktober 2010

Arbetslösheten lägre än ifjol

I oktober uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, jämfört med oktober ifjol då den var 3,3 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 51 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,1 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (3,2 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (8,0 procent) var 0,9 procentenheter lägre än i oktober ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var 0,1 procentenheter högre i oktober i år jämfört med oktober ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 10 personer till 81 jämfört med oktober ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i oktober till 3,5 procent medan den i oktober ifjol var 3,9 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i oktober 2,4 procent (2,7 procent i oktober ifjol) medan den i skärgården minskade till 2,4 procent (3,0 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i oktober fortsättningsvis högst i Eckerö med 6,0 procent, medan den var lägst i kommunerna Jomala och Sottunga med 1,7 procent.

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i oktober 104 stycken, och det är 12 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 26,2 procent i oktober i år, vilket var 5,7 procentenheter högre än i oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,8 respektive 3,2 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 48,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 847 st i slutet av oktober vilket är 33 personer färre än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 115 st lediga platser, vilket är 25 platser fler än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 51 procent inom tre veckor jämfört med ca 50 procent under oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård, socialt arbete (29 st) samt service (24 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 5 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 november 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)