Arbetslöshetssituationen oktober 2011

Arbetslöshetsgraden 2,8 procent i oktober

I oktober sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,8 procent, jämfört med oktober ifjol då den var 2,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 48 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,1 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (3,2 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,8 procent) var 1,3 procentenheter lägre än i oktober ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,3 procent) var 0,6 procentenheter lägre i oktober i år jämfört med oktober ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (59 st) minskade med 22 personer jämfört med oktober ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden fortsätter att stiga i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i oktober till 3,4 procent, i oktober ifjol var den 3,5 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i oktober till 2,2 procent (2,4 procent i oktober ifjol) medan den i skärgården steg till 2,8 procent (2,4 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i oktober högst i Eckerö med 4,5 procent och lägst i Lumparland där ingen person var arbetslös.

Antalet tillsatta platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i oktober 126 stycken, och det är 22 platser mer jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 32,1 procent i oktober i år, vilket var 5,9 procentenheter högre än i oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,8 respektive 3,1 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 59,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 815 st i slutet av oktober vilket är 32 personer färre än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 130 st lediga platser, vilket är 15 platser fler än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 65 procent inom tre veckor jämfört med ca 51 procent under oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (31 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 7 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 november 2011

Kommande publicering preliminärt 2 december 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)