Arbetslöshetssituationen oktober 2012

Arbetslöshetsgraden 3,3 procent i oktober

I oktober ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,3 procent, en ökning med ca 0,6 procentenheter jämfört med oktober ifjol då den var 2,8 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 46 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,7 procent, och var för de åländska männen 4,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,4 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,7 procent) var 0,9 procentenheter högre än i oktober ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var 0,7 procentenheter högre än i oktober ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (91 st) var 32 personer fler jämfört med oktober ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i oktober till 3,8 procent, i oktober ifjol var den 3,4 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i oktober till 3,0 procent (2,2 procent i oktober ifjol) och i skärgården steg den med 0,6 procentenheter till 3,4 procent (2,8 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i oktober högst i Eckerö med 4,9 procent medan den var lägst i Kumlinge och Lemland där den uppgick till 1,8 procent.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i oktober 151 stycken, och det är 25 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 32,0 procent i oktober i år, vilket i stort sett var oförändrat jämfört med oktober ifjol (-0,1 procentenheter). Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i oktober till 3,3 procent och den totala arbetslösheten till 3,6 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 50,2 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 897 st i slutet av oktober vilket är 82 personer fler än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 158 st lediga platser, vilket är 28 platser fler än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 79 procent inom tre veckor, jämfört med ca 65 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (med 74 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 9 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 november 2012

Kommande publicering preliminärt 3 december 2012