Arbetslöshetssituationen oktober 2013

Arbetslöshetsgraden 3,7 procent i oktober

I oktober ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,7 procent, en ökning med ca 0,3 procentenheter jämfört med oktober ifjol då den var 3,3 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 51 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,0 procent, och var för de åländska männen 4,6 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,2 procent, i oktober ifjol var den 7,7 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var oförändrad jämfört med oktober ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (91 st) var även det oförändrat jämfört med oktober ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i oktober till 4,5 procent, i oktober ifjol var den 3,8 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i oktober till 3,1 procent (3,0 procent i oktober ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,8 procent (3,4 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i oktober högst i Eckerö, med 5,4 procent, medan den var lägst i Lumparland, med 1,6 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskar kraftigt

Antalet lediga platser var i oktober 92 stycken (inklusive 10 platser utanför Åland), och det är hela 59 platser färre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var endast 17,7 procent i oktober i år, vilket är 14,3 procentenheter mindre än oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i oktober till 3,7 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 32,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 970 st i slutet av oktober vilket är 73 personer fler än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 97 st lediga platser, vilket är hela 61 platser färre än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 48,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 79,1 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård, socialt arbete (med 25 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 3 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 november 2013

Kommande publicering preliminärt 2 december 2013