Arbetslöshetssituationen oktober 2014

Arbetslöshetsgraden 4,0 procent i oktober

I oktober var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,0 procent, i oktober ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,7 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 33 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,2 procent, och var för de åländska männen 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,2 procent, samma som i oktober ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i oktober ifjol var andelen 2,9 procent. Antalet långtidsarbetslösa (146 st) ökade jämfört med oktober ifjol (91 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (0,6 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Kumlinge

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i oktober till 5,0 procent, i oktober ifjol var den 4,5 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i oktober 3,3 procent (3,1 procent i oktober ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,1 procent (2,8 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i oktober högst i Kumlinge (med 5,1 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga i oktober.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i oktober 121 stycken (inklusive 19 sommarjobb och 8 platser utanför Åland), och det är hela 29 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 20,9 procent i oktober i år, vilket är 3,2 procentenheter mer än oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i oktober till 4,1 procent och den totala arbetslösheten till 4,3 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 39,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 069 st i slutet av oktober vilket är hela 99 personer fler än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 110 st lediga platser, vilket är 13 platser fler än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 46,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 48,5 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgrupperna experter (med 32 st) och service- och försäljningspersonal (med 31 st). Av samtliga tillsatta tjänster var endast tre sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 5 november 2014 

Kommande publicering preliminärt 2 december 2014