Arbetslöshetssituationen september 2004

Den öppna arbetslöshetsgraden var i september 2,4 %. Jämfört med augusti har arbetslöshetsgraden ökat med 0,1 procentenheter men den är fortsättningsvis lägre än i januari och februari som hade de högsta arbetslöshetsgradsnoteringarna sedan januari 2002. Arbetslösheten för män var i september 2,8 % och har ökat både jämfört med augusti 2004 och september 2003.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.