Arbetslöshetssituationen september 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i september 2,0 procent. Jämfört med september 2004 har arbetslöshetsgraden sjunkit 0,3 procentenheter. Arbetslösheten för män var i september 2,3 procent, vilket är 0,5 procentenheter lägre än i september 2004.

Hela meddelandet kan du läsa här.