Arbetslöshetssituationen september 2006

I september uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent och den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 45 personer i sysselsättningsåtgärder) till 2,5 procent. Arbetslöshetsgraden var något högre för de åländska kvinnorna än männen.  Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,7 procent) var klart högre i september i år jämfört med september ifjol, medan den för de 55 år fyllda (2,4 procent) var i det närmaste oförändrad. Antalet långtidsarbetslösa sjönk från 44 ifjol till 37 personer, vilket ger en oförändrad arbetslöshetsgrad på 0,3 procent för denna kategori. En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,8 procent) jämfört med i de övriga regionerna. Bland de åländska kommunerna var dock arbetslöshetsgraden i september högst i Eckerö (3,2 procent).  Antalet lediga platser var i september 102 stycken, vilket är 5 stycken färre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var circa 36 procent i september i år, vilket var 3 procentenheter lägre än i september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 76,5 procent. Trenden för arbetslösheten är så gott som oförändrad, medan för andelen lediga platser är den nedåtgående. De säsongrensade värden kan uppfattas som preliminära prognoser för årliga genomsnitten.    

Hela meddelandet kan du läsa här.