Arbetslöshetssituationen september 2007

Fler lediga och tillsatta tjänster,  lägre arbetslöshet
I september uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,0 procent, 0,1 procentenheter lägre än i september ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 59 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,4 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (2,6 procent) än för kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 2,7 procentenheter lägre  (4,2 procent) än i september ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,2 procentenheter lägre i september i år jämfört med september ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 7 personer till 44 jämfört med september ifjol, och utgör 0,3 procent av arbetskraften. Antalet lediga platser var i september 153 stycken, och det är 51 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare.

Hela meddelandet kan läsas här.