Arbetslöshetssituationen september 2008

 

Arbetslöshetsgraden ökar någotI september uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent, 0,1 procentenheter högre än september ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 38 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,4 procent, och den var 0,8 procentenheter högre för de åländska männen (2,8 procent) än för kvinnorna (2,0 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,6 procent) var 1,4 procentenheter högre än i september ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,0 procent) var 0,2 procentenheter lägre i september i år jämfört med september ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 4 personer till 48 jämfört med september ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden i skärgården sjunker
En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,7 procent) jämfört med i de övriga regionerna. I september var arbetslöshetsgraden 1,7 procent på landsbygden och 1,7 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i september högst i Geta  med 3,8 procent och lägst i Lumparland med 0,5 procent.

Antalet lediga platser minskar en aning
Antalet lediga platser var i september 139 stycken, och det är 14 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 48,3 procent i september i år, vilket var 8,4 procentenheter lägre än i september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 89,2 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 630 st i slutet av september vilket är 10 personer färre än ett år tidigare. Under september månad tillsattes 174 st lediga platser, vilket var 37 st färre än under september ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 70 procent inom tre veckor jämfört med ca 53 procent under september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (38 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 29 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.