Arbetslöshetssituationen september 2009

Den öppna arbetslöshetsgraden var 2,9 procent i september

I september uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, 0,7 procentenheter högre än i september ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 39 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,1 procent, och den var 0,5 procentenheter högre för de åländska männen (3,4 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var 0,7 procentenheter högre än i september 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,9 procent) var 1,3 procentenheter högre än i september ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,5 procent) var 0,5 procentenheter högre än i september ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 24 personer till 72 jämfört med  september ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden lägst i Lumparland

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden på landsbygden ökar, i september var den 2,3 procent medan den i september ifjol var 1,7 procent. I Mariehamn ökade arbetslöshetsgraden i september till 3,6 procent (2,7 procent i september ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,5 procent (1,7 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i september högst i Geta med 5,0 procent och lägst i Lumparland med 0,5 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i september 104 stycken, och det är hela 35 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 26,5 procent i september i år, vilket var 21,7 procentenheter lägre än i september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,9 respektive 3,2 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 48,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 806 st i slutet av september vilket är 176 personer fler än ett år tidigare. Under september månad tillsattes 137 st lediga platser, vilket var 37 st färre än under september ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 59 procent inom tre veckor jämfört med ca 70 procent under september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (42 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 11 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.