Arbetslöshetssituationen september 2010

Arbetslösheten något lägre än ifjol

I september uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,8 procent, något lägre än i september ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 46 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,1 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska kvinnorna (3,3 procent) än för männen (3,0 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,5 procent) var 0,6 procentenheter högre än i september ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var 0,4 procentenheter högre i september i år jämfört med september ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 18 personer till 90 jämfört med september ifjol, och utgör 0,6 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i september till 3,5 procent medan den i september ifjol var 3,6 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i september 2,3 procent (2,3 procent i september ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,6 procent (2,5 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i september högst i Eckerö med 4,5 procent, medan den var lägst i kommunerna Hammarland, Jomala och Sottunga med 1,7 procent.

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i september 119 stycken, och det är 15 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 30,4 procent i september i år, vilket var 3,9 procentenheter högre än i september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,0 respektive 3,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 50,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 821 st i slutet av september vilket är 15 personer mer än ett år tidigare. Under september månad tillsattes 170 st lediga platser, vilket är 33 platser fler än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54 procent inom tre veckor jämfört med ca 59 procent under september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (46 st) samt hälsovård, socialt arbete (45 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 6 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 oktober 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)