Arbetslöshetssituationen september 2012

Arbetslöshetsgraden 3,2 procent i september 

I september ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,2 procent, en ökning med ca 0,6 procentenheter jämfört med september ifjol då den var 2,7 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 48 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,6 procent, och som var för de åländska männen 3,6 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,2 procent) var 0,9 procentenheter högre än i september ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,6 procent) var 0,5 procentenheter lägre än i september ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (92 st) var 32 personer fler jämfört med september ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.
 
Arbetslöshetsgraden högst i Föglö
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i september till 4,0 procent, i september ifjol var den 3,2 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i september till 2,6 procent (2,2 procent i september ifjol) och i skärgården steg den med 0,6 procentenheter till 3,3 procent.. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i september högst i Föglö med 4,7 procent medan den var lägst i Kökar där den uppgick till 0,9 procent.

 

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i september 107 stycken, och det är 37 platser mindre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 23,4 procent i september i år, vilket var 14,7 procentenheter lägre än i september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i september till 3,3 procent och den totala arbetslösheten till 3,7 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 37,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 855 st i slutet av september vilket är 48 personer fler än ett år tidigare. Under september månad tillsattes 148 st lediga platser, vilket är 9 platser färre än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 53 procent inom tre veckor, jämfört med ca 62 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (med 43 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 11 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jouko Kinnunen (jouko.kinnunen[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan textPublicerad 2 oktober 2012

Kommande publicering preliminärt 2 november 2012