Arbetslöshetssituationen september 2014

Arbetslöshetsgraden 3,9 procent i september

I september var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,9 procent, i september ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,5 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 31 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,1 procent, och var för de åländska männen 4,5 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,4 procent, i september ifjol var den 8,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,5 procent, i september ifjol var andelen 2,7 procent. Antalet långtidsarbetslösa (140 st) ökade jämfört med september ifjol (101 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (0,7 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i september till 5,0 procent, i september ifjol var den 4,6 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i september 3,2 procent (2,8 procent i september ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,4 procent (2,1 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i september högst i Geta (med 5,2 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga i september.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskade något

Antalet lediga platser var i september 113 stycken (inklusive 22 platser utanför Åland), och det är fyra platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 20,1 procent i september i år, vilket är 3,6 procentenheter mindre än september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i september till 4,1 procent och den totala arbetslösheten till 4,3 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 34,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 019 st i slutet av september vilket är hela 101 personer fler än ett år tidigare. Under september månad tillsattes 116 st lediga platser, vilket är 14 platser färre än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 74,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60,0 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen experter (med 41 st). Av samtliga tillsatta tjänster var endast en sjöarbetsplats.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 oktober 2014 

Kommande publicering preliminärt 3 november 2014