Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2000-2004

Totalt utexaminerades 1 973 personer från de åländska läroinrättningarna på gymnasialstadienivå, högre nivå och yrkeshögskolenivå under femårsperioden 2000-2004. Vid den studieförberedande utbildningen i Ålands lyceum avlade 607 personer examina och drygt hälften av dessa blev studenter. Från den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil utexaminerades 106 personer och från den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadienivå 979 personer. På högre nivå avlades sammanlagt 281 examina, varav 68 från yrkesinriktad utbildning på högre nivå samt kursutbildning och 213 från yrkeshögskola. Den allmänbildande utbildningen stod för drygt 30 procent av de utexaminerade medan 26 procent av alla examina avlades inom servicebranscherna. Av de enskilda skolorna utexaminerades under femårsperioden flest personer från Ålands lyceum med 607 avlagda examina, Ålands hotell- och restaurangskola med 347 samt Ålands yrkesskola med 302 utexaminerade personer.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.