Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland 2008

Totalt utexaminerades 458 personer från de åländska läroinrättningarna 2008, varav 419 från gymnasialstadiet och 39 från Högskolan på Åland. Från den studieförberedande utbildningen vid Ålands lyceum tog 140 personer examen, varav 125 blev studenter och 15 tog gymnasieexamen. Från den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil utexaminerades 14 personer och från den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadienivå 265 personer. Vid Högskolan på Åland tog 37 personer examen från den examensinriktade yrkeshögskoleutbildningen och 2 slutförde kursutbildning på högre nivå.

De enskilda läroinrättningar som utexaminerade flest personer under året var, förutom Ålands lyceum, Ålands yrkesskola med 96 och Ålands hotell- och restaurangskola med 86 personer. Av de utexaminerade var 247 kvinnor och 211 män. På gymnasialstadiet var kvinnorna i majoritet med 54 procent av de utexaminerade, medan könsfördelningen var jämn på yrkeshögskolenivå. Av de enskilda läroinrättningarna var könsfördelningen ojämn framför allt vid Ålands sjömansskola, där 92 procent av de utexaminerade var män, och vid Ålands vårdinstitut, där 90 procent av de utexaminerade var kvinnor. När det gäller utbildningsområden tog den största andelen, nästan en tredjedel, av de utexaminerade examen inom den allmänbildande utbildningen följt av serviceområdet som stod för en fjärdedel av de avlagda examina.

Hela meddelandet kan du läsa här.