Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2007

Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2007

Totalt utexaminerades 410 personer från de åländska läroinrättningarna 2007, varav 368 från gymnasialstadiet och 42 från Högskolan på Åland. Från den studieförberedande utbildningen vid Ålands lyceum tog 153 personer examen. Av dessa blev 80 studenter medan 73 tog gymnasieexamen. Från den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil utexaminerades 13 personer och från den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadienivå 202 personer. Sammanlagt 42 personer tog examen från den examensinriktade yrkeshögskoleutbildningen vid Högskolan på Åland.
De enskilda läroinrättningar som utexaminerade flest personer under året var, förutom Ålands lyceum, Ålands hotell- och restaurangskola med 63, Ålands yrkesskola med 57 samt Högskolan på Åland med 42 personer. Av de utexaminerade var 234 kvinnor och 176 män. På gymnasialstadiet var kvinnorna i majoritet med 58 procent av de utexaminerade, medan det var något fler män än kvinnor som tog examen på yrkeshögskolenivå. Av de enskilda läroinrättningarna var könsfördelningen ojämn framför allt vid Ålands sjömansskola, där 95 procent av de utexaminerade var män, och vid Ålands vårdinstitut och Ålands naturbruksskola, där över 90 procent av de utexaminerade var kvinnor. När det gäller utbildningsområden tog den största andelen, 37 procent, av de utexaminerade examen inom den allmänbildande utbildningen följt av serviceområdet som stod för en knapp femtedel av de avlagda examina.

Hela meddelandet kan du läsa här.