Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2009

Drygt 440 personer utexaminerades på Åland 2009

Totalt utexaminerades 441 personer från de åländska läroinrättningarna 2009, varav 396 från gymnasialstadiet och 45 från Högskolan på Åland. Från den studieförberedande utbildningen utexaminerades 150 personer och från den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadienivå 246 personer. Vid Högskolan på Åland tog 44 personer examen från den examensinriktade utbildningen och en slutförde kursutbildning. Av de utexaminerade var 242 kvinnor och 199 män.

Över 2 000 personer tog yrkesinriktad examen under tioårsperioden 2000–2009

Under 2000-talets första decennium utexaminerades sammanlagt drygt 4 000 personer. Av dessa kom knappt 1 500 från den studieförberedande utbildningen, drygt 2 000 från den yrkesinriktade utbildningen och drygt 500 från Högskolan (inklusive de utbildningar som 2003 införlivades med Högskolan på Åland).

Mellan 60 och 70 procent av de utexaminerade årskullarna från Högskolan 2005–2009 bodde på Åland 2009

En undersökning av var de utexaminerade under 2000-talet var bosatta 31.12.2009 visar att runt 55 procent av de som tog examen från den studieförberedande utbildningen under 2000–2003 bodde på Åland 2009, medan andelen sjunker till ungefär 40 procent för de som tog examen på denna nivå 2004–2007. Av de som utexaminerats från yrkesutbildningen under åren 2000–2006 var omkring 70 procent bosatta på Åland i slutet av 2009. När det gäller de utexaminerade från Högskolan ligger motsvarande siffra för de flesta av decenniets examensår mellan 60 och 70 procent. För Högskolans del gäller också att det i gruppen utexaminerade varje år 2005 till 2009 fanns en större andel personer bosatta på Åland 2009 än i samma grupp personer examensåret. Till exempel var 66 procent av de som utexaminerades från Högskolan år 2005 ålänningar, men 31.12.2009 var 74 procent av den utexaminerade kullen skrivna på Åland.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Information om utbildningsstatistiken ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax eller Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.

Publicerad 08.03.2010.