Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2013

Rekordmånga tog examen från Högskolan

Nästan 400 personer tog examen från Ålands gymnasium 2013, varav 135 från Ålands lyceum och närmare 260 från Ålands yrkesgymnasium. För Yrkesgymnasiets del är detta en ökning med över 40 personer från 2012, medan antalet i Lycéet var på ungefär samma nivå som året före. Högskolan på Åland utexaminerade drygt 70 personer, vilket är en ökning med ett tiotal och det största antalet hittills.

De största yrkesgrupperna som utexaminerades från Yrkesgymnasiet var merkonomer och närvårdare samt kockar och servitörer. På Högskolan stod programmen vård och sjöfart för de flesta examina.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Av de utexaminerade från Lycéet var en majoritet kvinnor, medan männen var något flera på Yrkesgymnasiet och Högskolan. På både gymnasienivå och i Högskolan var könsfördelningen ytterst ojämn bland de nyutbildade inom områden hälso- och socialvård samt teknik. Endast några enstaka kvinnor tog examen inom det tekniska området och lika få män inom hälsa. Serviceområdet hade den jämnaste könsbalansen i både Yrkesgymnasiet och Högskolan. Dock var kvinnorna i stor majoritet bland de examinerade från de serviceutbildningar som gäller hotell- och restaurangbranschen, medan männen dominerade inom de sjöfartsrelaterade serviceprogrammen.

Nästan en tredjedel av de utexaminerade från Högskolan var från andra orter

Alla utom två av de som gick ut Lycéet var ålänningar, medan ett trettiotal personer eller tolv procent av de utexaminerade från Yrkesgymnasiet kom från orter utanför Åland, de allra flesta från Finland. På Högskolan var 30 procent utifrån, majoriteten från Sverige. Såväl vid Yrkesgymnasiet som på Högskolan utgjorde männen den stora majoriteten av de icke-ålänningar som tog examen, och på båda nivåer var det sjöfart som hade lockat flest personer från annat håll att skaffa en utbildning på Åland.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Drygt 60 procent av de som tagit examen från Högskolan på 2000-talet bor på Åland nu

Under perioden 2000–2013 har 1 800 personer tagit examen från Ålands lyceum och närmare 3 300 från en yrkesutbildning. Högskolan på Åland och dess föregångare har utexaminerat nästan 750 personer.

Drygt hälften av de som utexaminerats från Lycéet under 2000-talet bodde på Åland i slutet av 2013. För yrkesutbildningens del var andelen över tre fjärdedelar. Av de som tagit högskoleexamen på Åland var drygt 60 procent bosatta här.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Läs hela meddelandet här

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[a]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[a]asub.ax 

Publicerad den 4.3.2014